Stamboom Taverniers 

startpagina

 

Op deze site willen we de geschiedenis vertellen van de mensen uit vorige eeuwen die dezelfde familienaam droegen als wij nu. Het is een zoektocht naar wie wij zijn. Het is ook een eerbetoon aan hen die ons gemaakt hebben tot wie we zijn.
We zullen nooit weten hoe ze echt waren, maar we kunnen vaak wel te weten komen tot welke sociale laag ze behoorden en welke belangrijke gebeurtenissen in hun leven plaatsvonden.

Deze website volgt geen systeem in de zin van een stamreeks, een parenteel, een kwartierstaat e.d. Het is een mengeling van dit alles. Mij interesseert wie mijn voorouders waren, wat er geworden is van mijn "ooms" en "tantes", "neven" en "nichten" in allerlei graden van verwantschap.
Oorspronkelijk, nog in de XX-ste eeuw, wilde ik enkel de gegevens die mijn vader, André Taverniers, omstreeks 1970 bijeensprokkelde en publiceerde, via het internet een ruimere verspreiding geven. Intussen is er veel informatie bijgekomen en konden we zelfs twee generaties verder teruggaan in de tijd.

Uit dat onderzoek van ca 1970 bleek dat er een grote kern Taverniers was rond Hoegaarden en een andere in Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland. Beide kernen zijn niet verwant, maar er zijn natuurlijk individuen uit het Hageland naar bijvoorbeeld het Gentse getrokken en anderen uit "De Vlaanders" naar Brabant. De website van die "Vlaamse" kern vindt u hier.

We beperken ons hier tot de Taverniers die hun oorsprong vinden in het Hageland. Elk stukje informatie dat we in de puzzel kunnen inpassen, wordt onmiddellijk gepubliceerd, maar we willen wel de privacy van levende personen respecteren. Daarom vindt u van hen hier slechts zeer summiere gegevens. Maar ook van reeds overleden personen willen we niet "de vuile was buitenhangen". Ook zij hebben recht op ons respect.

Tenslotte nog een woord van dank aan allen die kleine of grote of zelfs zeer grote stukjes/stukken van de puzzel helpen oplossen. Dus hebt u informatie, laat het ons weten.

Deze website is, zoals alle werken van "letterkunde of kunst" wettelijk beschermd door het auteursrecht. (wet van 30 juni 1994)

Overname van gegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is NIET toegestaan.

Opgelet. Indien u informatie uit deze website opneemt in een genealogisch programma, en daarna "uw" gegevens overzet naar een of andere database (o.a. Geneanet), dan publiceert u eigenlijk onze gegevens onder uw naam. Zoiets noemt men plagiaat en we zijn er van overtuigd dat u daar niet wil aan meedoen. Denk dus twee maal na voor u gegevens doorstuurt naar genealogische sites.

Wie kleine delen van deze genealogie wil overnemen, zullen we met heel veel genoegen schriftelijk toestemming verlenen. Vraag het gewoon, het is zo gemakkelijk: klik hier

Bijeengezocht door André  en Pierre Taverniers.
Op het web gezet door Pierre Taverniers.
Voor contact: klik hier

Via Namen zoeken komt u op een alfabetische lijst van alle namen die in de stamboom voorkomen. Dit is DE ingang. als u nog niet vertrouwd bent met de structuur van deze site.

Via de knop Overzicht komt u op een zeer overzichtelijke grafische voorstelling van de stamboom . U kan van hieruit rechtstreeks doorklikken naar de betrokken gezinnen. 

Via de knop Taverniers komt u op een overzicht van de gezinnen waarvan minstens één van de leden de naam Taverniers draagt en waarvan de verwantschap vaststaat. Ze staan per generatie gegroepeerd.

De knop Verwanten brengt u naar een overzicht van gezinnen die verwant zijn met de familie. bvb omdat hun grootmoeder een Taverniers was of omdat hun zoon/kleinzoon met een Taverniers trouwde. Hier vindt u ook Taverniers-en waarvan de verwantschap met onze tak nog niet vaststaat. De gezinnen zijn per eeuw geordend.

Help ons bevat de lijst met prangende vragen die we ons stellen. Als u kan helpen, vernemen we dat graag.

Sitenieuws geeft de recentste wijzigingen in de site weer. Zo kan u volgen hoe het groeit. Komt u regelmatig kijken, dan zal u dit zeker een praktische knop vinden.


recentste wijziging
zie
sitenieuws

klik hier als u maar één boom ziet.